Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1148
Τίτλος: Μιρζά, πρόσφυγας από το Αφγανιστάν.
Εναλλακτικός τίτλος: Mirza, a refugee from Afghanistan.
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Shehu, Ervin
Τόπος δημιουργίας: Αθήνα, Κυψέλη; Athens, Kipseli
Διάρκεια: 02.13. 34
Περιγραφή: Η συνέντευξη με τον Μιρζά πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Κυψέλης σε δημόσιο χώρο και στην ελληνική γλώσσα. Θίχτηκαν θέματα σχετικά με το ταξίδι του στην Ελλάδα, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στις αρχές της εγκατάστασής του, τους παράγοντες που τον βοήθησαν και υποστήριξαν. Εξίσου αναφέρθηκε στον σχηματισμό των συλλογικοτήτων Αφγανών μεταναστών, στις πολιτικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα νέα ρεύματα μετά το 2015, στον ρόλο του ως διερμηνέα σε ΜΚΟ και στις μορφές υποστήριξης αυτών των ρευμάτων κάνοντας μια σύγκριση με τα παλαιότερα χρόνια
The interview with Mirza took place in the area of ​​Kypseli in a public place and in the Greek language. We discussed topics related to his journey to Greece, the difficulties and problems faced at the beginning of his settlement and the factors that helped and supported him. He also referred to the formation of collectives of Afghan immigrants, to the political differences they had among themselves. In addition, he referred to the new currents after 2015, his role as an interpreter in NGOs and the forms of support of these currents making a comparison with the previous years.
Οργανώσεις: ΕΛΙΔΕΚ
ELIDEK
Θέμα: Γλώσσα
Language
Κοινωνία
Society
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Έρευνα
Research
Λέξεις-Κλειδιά: ΔιερμηνείαInterpretationKοινωνική ζωήSocial lifeΣυνθήκες διαβίωσηςLiving conditionsΕνδοκοινοτικές σχέσειςIntra-Community relationsΚοινωνική ΈνταξηSocial InclusionΕθνογραφίαEthnography
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.1 Εθνοτικές ομάδες
1.2.1 Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.3.1 Ταξίδι
4.2.1 Τοπικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο