Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1146
Τίτλος: Τζαβάντ, αναγνωρισμένος πρόσφυγας από το Αφγανιστάν.
Εναλλακτικός τίτλος: Javad, recognized refugee from Afghanistan.
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Φαρσί
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Shehu, Ervin
Τόπος δημιουργίας: Αθήνα, Πεδίον του Άρεως; Athens, Pedion tou Areos
Διάρκεια: 00:42:41
Περιγραφή: Η συνομιλία με τον Τζαβάντ έγινε στο Πεδίο του Άρεως στα Φάρσι. Διερμηνέας ήταν ο Σαίντ, βασικός συνομιλητής. Η συνέντευξη επικεντρώθηκε κυρίως στην φάση που ο ίδιος είχε αναγνωριστεί ως πρόσφυγας και είχε μείνει άστεγος. Έτσι, συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην σχέση του με τον πρόγραμμα HELIOS, τα προβλήματα και τις δυσκολίες να προσαρμοστεί σε αυτό το πρόγραμμα. Επιπλέον, η συζήτηση εστίασε στην περίοδο μετά την έξοδό του από το πρόγραμμα, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ώστε να βρει δουλειά και στέγη και τις πρωτοβουλίες που πήρε για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα.
The conversation with Javad took place on Pedion tou Areos in Farsi. The interpreter was Said, the main interlocutor. Javad had been recognized as a refugee and had become homeless. Thus, he specifically referred to his relationship with the HELIOS program, the problems and difficulties of adapting to this program. In addition, the discussion focused on the period after his exit from the program, the challenges he faced in finding work and housing, and the initiatives he took to deal with the problems.
Οργανώσεις: HELIOS
HELIOS
ΕΛΙΔΕΚ
ELIDEK
Θέμα: Διαμονή
Accommodation
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Πολιτική
Politics
Έρευνα
Research
Λέξεις-Κλειδιά: ΣτέγασηSheltering - HousingΞενώνες φιλοξενίαςSheltersΚοινωνική ΈνταξηSocial inclusionΜεταναστευτική πολιτικήImmigration policyΕθνογραφίαEthnography
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Χρηματοδότηση: Η ανάπτυξη του αποθετηρίου χρηματοδοτήθηκε από το έργο «[e-Aegean CulTour] Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (κωδ. MIS 5047046), το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:5.1.1.3 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
1.1.1 Εθνοτικές ομάδες
1.2.1 Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.5.2 Εργασία προσφύγων και μεταναστών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο