Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1145
Τίτλος: Ιρφάν, αιτών άσυλο από το Πακιστάν.
Εναλλακτικός τίτλος: Irfan, an asylum seeker from Pakistan.
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Shehu, Ervin
Τόπος δημιουργίας: Αθήνα; Athens
Διάρκεια: 00:17:01 & 36:32 & 07:48
Περιγραφή: Οι βασικές συνομιλίες με τον Ιρφάν ήταν μη ηχογραφημένες και έγιναν στην αγγλική γλώσσα. Ωστόσο κάποιες άλλες μικρές συνομιλίες ηχογραφημένες που έγιναν άγγιξαν συγκεκριμένα θέματα όπως η σημασία και νοηματοδότηση της έννοιας του «σπιτιού του ταξιδιώτη» στον δικό τους πολιτισμό. Επίσης αναφέρεται στο ρόλο που διαδραματίζουν τα θρησκευτικά δίκτυα και οι θρησκευτικές κοινότητες στην βοήθεια και υποστήριξη των αιτούντων άσυλο. Συγκεκριμένα μιλάει για την θρησκευτική κοινότητα που ανήκει και την βοήθεια που έχει προσφέρει στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης στους πρόσφυγες.
The key conversations with Irfan were unrecorded and were in English. However, some other short conversations were recorded. Ifran places on specific topics such as the importance and meaning of the concept of "traveller's home" in their own culture. It also refers to the role played by religious networks and religious communities in helping and supporting asylum seekers. In particular, he talks about the religious community he belongs to and the help it has offered to refugees during the health crisis.
Οργανώσεις: ΕΛΙΔΕΚ
ELIDEK
Θέμα: Θρησκεία
Religion
Κοινωνία
Society
Έρευνα
Research
Λέξεις-Κλειδιά: Θρησκευτική ταυτότηταReligious identityΕνδοκοινοτικές σχέσειςIntra-Community relationsΕθνογραφίαEthnography
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.1 Εθνοτικές ομάδες
1.1.3 Ευάλωτες ομάδες
1.2.1 Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.3.1 Ταξίδι
1.5.3 Υγεία προσφύγων και μεταναστών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο