Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1121
Τίτλος: Η Frontex ανακοινώνει εσωτερική έρευνα σχετικά με αναφορές στα μέσα ενημέρωσης για επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο.
Εναλλακτικός τίτλος: Frontex announces an internal inquiry into media reports of pushbacks in the Aegean
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Μαγνητοσκόπηση
Απόσπασμα
Ειδήσεις
Άλλο
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: EU Reporter
Τόπος δημιουργίας: Βρυξέλλες; Brussels
Χρονολογία: 2020-10-27
Διάρκεια: 00:01:22
Περιγραφή: Στο βίντεο παρουσιάζεται η ανακοίνωση της Frontex για εσωτερική έρευνα σχετικά με αναφορές στα μέσα ενημέρωσης. Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται ότι: «δεν βρέθηκαν έγγραφα ή άλλο υλικό που να τεκμηριώνει κατηγορίες για παραβιάσεις του νόμου ή του Κώδικα Συμπεριφοράς της Frontex». Ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex Fabrice Leggeri, δήλωσε: «Στη συνομιλία και τις επαφές μας, ενημέρωσα την Επίτροπο της ΕΕ Ylva Johansson ότι εξετάζουμε τις κατηγορίες που διατυπώνονται από διάφορους ειδησεογραφικούς οργανισμούς σχετικά με τις δραστηριότητές μας στα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας. Στόχος μας είναι να τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα συνοριακής φύλαξης σε όλες τις δραστηριότητές μας και δεν ανεχόμαστε καμία παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε καμία από τις δραστηριότητές μας». Επιπλέον, γίνεται λόγος ότι η Frontex δεν έχει εντολή να διερευνήσει τις δραστηριότητες των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά διεξήγαγε δύο έρευνες σε «επιχειρησιακό διάλογο» με την Ελλάδα και δεν βρήκε στοιχεία για παράνομες πράξεις στο ένα περιστατικό και ακόμη ερευνά το άλλο. Η Frontex λέει ότι η κατάσταση στο ανατολικό Αιγαίο έχει γίνει περίπλοκη για τα πλοιάρια της Frontex λόγω της διαφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα και προσθέτει οτι αυτό έχει επηρεάσει τις δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.
The video shows the response and announcements related to an internal inquiry about Frontex into the media reports, but added that: “no documents or other materials have been found to substantiate any accusations of violations of the law, or the Frontex Code of Conduct by deployed officers.” Frontex Executive Director Fabrice Leggeri, said: “In our conversation and contacts, I informed EU Commissioner Ylva Johansson that we are looking into the accusations levelled by several news organisations related to our activities at Greece’s external borders. We aim to uphold the highest border guarding standards in all of our operations and do not tolerate any violations of the fundamental rights in any of our activities.” Frontex does not have a mandate to investigate the activities of EU Member States, but it has carried out two investigations in “operational dialogue” with Greece and found no evidence of illegal acts in one incident and are still looking into the other. Frontex says that the situation in the eastern Aegean has been complicated for the vessels deployed by Frontex to patrol because of a disagreement between Greece and Turkey over their maritime borders, it says that this has affected search and rescue activities in the area.
Θέμα: Ασφάλεια
Security
Θεσμικές ρυθμίσεις
Institutional Arrangements
Μετανάστευση
Migration
Επικοινωνία
Communication
Τοπική κάλυψη: Τουρκία
Turkey
Ελλάδα
Greece
Νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου
North Aegean Islands
Λέξεις-Κλειδιά: ΕπαναπροωθήσειςPushbacksΒίαViolenceΜεταναστευτική πολιτικήMigration policyΑφίξειςArrivalsΒάρκεςBoatsΣύνοροBorderΔιεθνής τύποςInternational PressΑναφορέςReports
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://www.youtube.com/watch?v=5z8iSaAJeOM
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Copyright © 2022 EU Reporter. All rights reserved.
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : ΦΑΚΕΛΟΣ PU1 ΒΙΝΤΕΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ 9
FOLDER PU1 VIDEO, CODE 9
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.5 Οικογένειες προσφύγων και μεταναστών
1.3.1 Ταξίδι
1.3.2 Αφίξεις
5.1.2.2 Ελληνικές Λιμενικές Αρχές
5.2.1 Ευρωπαϊκή επιτροπή
5.2.2 Frontex
1.3.6 Επαναπροωθήσεις

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο