Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1056
Τίτλος: Συνέντευξη με τον Ρ. Σ.
Εναλλακτικός τίτλος: Interview with R. S.
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: HumanCity
Τόπος δημιουργίας: Διαδυκτιακά; Online
Χρονολογία: 2021-07-02
Περιγραφή: Ο Ρ. Σ περιγράφει στην συνέντευξή του τις διαφορές μεταξύ ενεργητικής δικηγορίας και συμβουλευτικής. Τις προκλήσεις και τα αδιέξοδα που έρχεται αντιμέτωπη/ος καθημερινά κάποια/ος που δουλεύει στο μεταναστευτικό. Αναφέρεται στο νομικό χάος και τις γραφειοκρατικές αντιξοότητες αλλά και τη δυσκολία να κρατηθούν οι απαραίτητες συναισθηματικές αποστάσεις με τόσο ευάλωτες ομάδες. Τέλος περιγράφει την προσωπική του επαγγελματική διαδρομή σε διάφορες οργανώσεις, την επισφάλεια του επαγγέλματος καθώς και τα διαφορετικά συστήματα εργασίας σε κάθε δομή.
R.S. talks about the differences between active advocacy and consulting. The challenges and impasses faced daily by someone who works in immigration. He refers to the legal chaos and bureaucratic adversities but the difficulty of keeping an emotional distance with such vulnerable groups. Finally, he describes his personal career path in various organizations, the precariousness of the profession as well as the different work systems in each structure.
Θέμα: Δικαιοσύνη
Justice
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Λέξεις-Κλειδιά: ΆσυλοAsylumΔικαστήριαΣυλλήψειςΑπορριπτική ΑπόφασηNegative decision-RejectionΝομική βοήθειαLegal aidΠαιδιάChildrenΦιλοξενίαHospitality
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: HumanCity
HumanCity
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Χρηματοδότηση: Η ανάπτυξη του αποθετηρίου χρηματοδοτήθηκε από το έργο «[e-Aegean CulTour] Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (κωδ. MIS 5047046), το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.7.1 Άσυλο
1.7.3 Απελάσεις
1.7.4 Λοιπή νομοθεσία
4.1.1 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
4.2.1 Τοπικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
5.1.1.3 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
5.2.4 Ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξης για το άσυλο

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο