Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1018
Τίτλος: ΦΕΚ σχετικά με εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες (αρ. 208/03-02-2020)
Εναλλακτικός τίτλος: JMD regarding the school registration of the minors asylum seekers or the children of the asylum seekers (no. 208/03-02-2020)
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Δίκαιο και Νομοθεσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
Government Gazette (Greece)
Χρονολογία: 2020-02-03
Θέμα: Θεσμικές ρυθμίσεις
Institutional Arrangements
Εκπαίδευση
Education
Λέξεις-Κλειδιά: ΈνταξηIntegrationΑιτούντες ΆσυλοAsylum Seekers
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημοσίου Τομέα
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:5.1.3.2 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
5.1.3.1 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
5.1.1.4 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
1.7.4 Λοιπή νομοθεσία
1.5.1 Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο