Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1017
Τίτλος: ΦΕΚ σχετικά με την ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (αρ. 3974/13-11-2017)
Εναλλακτικός τίτλος: JMD on the establishment of Reception Facilities for Refugee Education (no. 3974/13-11-2017)
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Δίκαιο και Νομοθεσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
Government Gazette (Greece)
Χρονολογία: 2017-11-13
Περιγραφή: Το ΦΕΚ αφορά στην ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και τον καθορισμό των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017- 2018 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι ΔΥΕΠ.
The JMD refers to the establishment of Reception Facilities for Refugee Education (RFRE) and the definition of the schools where the RFRE will function for the academic year 2017 - 2018.
Θέμα: Θεσμικές ρυθμίσεις
Institutional Arrangements
Εκπαίδευση
Education
Λέξεις-Κλειδιά: ΝόμοιLawsΔομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ)Reception Facilities for Refugee Education (RFRE)
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημοσίου Τομέα
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:5.1.3.2 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
5.1.3.1 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
5.1.1.4 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
5.1.1.1 Κυβέρνηση
1.7.4 Λοιπή νομοθεσία
1.5.1 Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
FEK3974-13 Nov17-DYEP.pdf169.11 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε